Bilgi Güvenliği

Amaç ve Kapsam
 
Uluhan Teknoloji ve Telekom politika, bilgi güvenliği ile ilgili temel prensipleri, yönergeleri ve uygulama gereksinimlerini belirlemek amacıyla oluşturulmuştur. Şirketimizin bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korumayı hedeflemektedir. Tüm çalışanlar, yöneticiler ve iş ortakları, bu politikaya riayet etmekle sorumludur.
 
Bilgi Varlıklarının Güvenliği
 
Şirket bünyesindeki tüm bilgi varlıkları, müşteri bilgileri, iletişim altyapısı, yazılımlar ve diğer veriler gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkeleri doğrultusunda korunmaktadır.
 
Sürekli İyileştirme
 
Bilgi güvenliği politikası, sürekli olarak yeniden değerlendirilir ve güncellenir, bu da sürekli bir iyileştirme sürecini yansıtır. Üst yönetim, bu sürecin liderliğini üstlenirken, tüm çalışanların katılımını teşvik eder ve destekler.
 
Ana Hedeflerimiz
 
. Müşteri verilerinin güvenliği ve gizliliğinin korunması önceliğimizdir.
 
. Kesintisiz hizmetler için altyapımızı sürekli güçlendiriyoruz.
 
. Bilgi   varlıklarını  korumak  için  fiziksel  güvenlik  tedbirlerini  sürekli  güçlendiriyor  ve  yetkisiz  erişimleri  engelliyoruz.
 
. Bilgilere erişimde sıkı erişim kontrolleri uygulayarak, yalnızca yetkili kullanıcıların erişimini sağlıyoruz.
 
. Bilgi güvenliği olaylarını hızlı bir şekilde tespit etmek ve etkili bir şekilde müdahale etmek için sürekli olarak izleme ve değerlendirme yapmaktayız.
 
. Yazılım güvenliğini güvence altına almak için düzenli olarak zararlı kodlara karşı koruma sağlıyor ve güvenlik güncellemelerini düzenli olarak yapıyoruz.
 
. Risk yönetimiyle, potansiyel riskleri tanımlıyor, değerlendiriyor ve etkili bir şekilde kontrol altına alıyoruz.
 
. İş sürekliliğini sağlamak amacıyla operasyonel  prosedürleri  dokümante ediyor ve güncel tutuyoruz.
 
. Bilgi varlıklarını etkin bir şekilde yöneterek güvenlik gereksinimlerini karşılıyoruz ve sürekli iyileştirme sağlıyoruz.
 
. Bilgi varlıklarını stratejik olarak yöneterek, güvenlik standartlarını en üst düzeyde karşılıyoruz.
 
. Yasal mevzuata, sözleşme yükümlülüklerine ve endüstri standartlarına tam uyum sağlıyoruz.
 
Yönetim ve Sorumluluklar
 
. Bilgi güvenliği stratejilerini tespit etmek ve uygulamak için özel olarak yetkilendirilmiş kişiler görevlendirilir.
 
.Bilgi güvenliği ihlallerini tespit etmek ve gereken önlemleri almak için özel olarak kurulmuş mekanizmalar bulunur.
 
. Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak için eğitim programları düzenlenir ve ilgili kaynaklar sağlanır.
 
. Bilgi güvenliği dokümantasyonu periyodik olarak güncellenir ve tüm çalışanlar tarafından erişilebilir bir şekilde saklanır.
 
. Bilgi güvenliğinin sürekli olarak iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için kesintisiz çaba harcanır.
 
Güvenliğiniz Bizim İçin Öncelik
 
Uluhan olarak,siz değerli müşterilerimizin güvenliği ve mahremiyetini her zaman en ön planda tutuyoruz. Bu sebeple, hizmetlerimizi sunarken uluslararası ve yerel düzeyde kabul
görmüş en  yüksek  güvenlik   standartlarına uygun hareket ediyoruz.
 
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 
Güvenliğe verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasına sahibiz. Bu sertifika, Uluhan'ın tüm iş süreçlerinde uluslararası standartlara uygun bir şekilde bilgi güvenliğinin sağlanması ve müşteri ile iş ortaklarının verilerinin korunması konusundaki taahhüdünü teyit eder. ISO 27001 standardı, bilgi güvenliği yönetim sistemimizin sürekli iyileştirilmesini sağlayarak siz değerli kullanıcılarımızın verilerinin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini güvence altına alır.
 
KVKK’ya Tam Uyum
 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, kişisel verilerinizin korunmasına azami derecede önem veriyoruz. KVKK ve ilgili diğer mevzuatlara tam uyum sağlayarak, kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, saklanması ve güvenli bir şekilde korunmasını sağlıyoruz. KVKK'ya uyumlu olarak, verilerinizin gizliliğini korumak ve güvenli bir şekilde işlemek için gerekli tüm tedbirleri
alıyoruz.
 
Güvenlik Eğitimleri ve Farkındalık Programları
 
Bilgi güvenliğinin sağlanması sadece teknolojik önlemlerle sınırlı değildir; aynı zamanda çalışanlarımızın bilgi güvenliği konusunda eğitilmesi ve farkındalık yaratılması da büyük önem taşır. Düzenli olarak gerçekleştirilen güvenlik eğitimleri ve farkındalık programları sayesinde, çalışanlarımız güvenlik politikalarını daha iyi anlayarak, olası bilgi güvenliği tehditlerine karşı daha bilinçli ve hazırlıklı
olmaktadırlar.
 
SONUÇ
 
Uluhan Teknoloji ve Telekom. olarak, bilgi güvenliği politikasına kesin bir bağlılık taahhüt ediyoruz. Bu politika, şirketimizin bilgi güvenliği kültürünü yansıtarak müşterilerimize güvenli bir hizmet sunmamıza yardımcı olur. Bu taahhüt, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize, bilgi varlıklarının güvenliği konusundaki kararlılığımızı gösterir. Aynı zamanda bu politika, yasal gereksinimlere ve sektör standartlarına uyum sağlamamıza yardımcı olurken, şirketimizin bütünlüğünü ve itibarını korumak için önemli bir adımdır.